ผู้สอน
นาย ชัยชาญ พรวญหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

งานค้นคว้าอิสระ 6/7


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9641

สถานศึกษา

โรงเรียนอุตรดิตถ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งงานที่นักเรียน 6/7 ศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อประเมินผลการเรียน