homeงานค้นคว้าอิสระ 6/7
person
งานค้นคว้าอิสระ 6/7

ผู้สอน
นาย ชัยชาญ พรวญหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานค้นคว้าอิสระ 6/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9641

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส่งงานที่นักเรียน 6/7 ศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อประเมินผลการเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)