homeSony vegas ระดับชั้น ม.5
person
Sony vegas ระดับชั้น ม.5

ผู้สอน
ศรัณย์ รัตนจรณะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Sony vegas ระดับชั้น ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9647

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นการศึกษาผ่าน E-leurning เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)