homeSony vegas ระดับชั้น ม.5
personperson_add
Sony vegas ระดับชั้น ม.5

ผู้สอน
person
ศรัณย์ รัตนจรณะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Sony vegas ระดับชั้น ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9647

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการศึกษาผ่าน E-leurning เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)