homeความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
personperson_add
ความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย จตุพงษ์ กะวิวังสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
965

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการออกแบบ ติดตั้ง จัดการ เตรียมความพร้อมและ แก้ไขปัญหาระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)