เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ (3204-2306) ระดับชั้น ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาบัญชี วิทยาอาชีวศึกษาภาษาต่างประเทศอุตสาหกรรมและพณิชยการ จังหวัดนครศรีธรรมราช