GIS

ผู้สอน
person
นาย กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GIS

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
966

สถานศึกษา
NU

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)