เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2-2556-1205007

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนวิชา 1205 007 สถิติและวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส