ผู้สอน
Dr. Phodchara Suwannaphachana
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี 2/2554


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
967

สถานศึกษา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและปฎิบัติวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี