homeการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี 2/2554
personperson_add
การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี 2/2554

ผู้สอน
Dr. Phodchara Suwannaphachana
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี 2/2554

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
967

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและปฎิบัติวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)