ง32102-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4


ผู้สอน
นาย ธัญพงศ์ ธีระกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง32102-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

รหัสวิชา
968

สถานศึกษา
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ง32102  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 2551

 

All students succeed in a future they create.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books