ผู้สอน
นางสาว อภิดา รุณวาทย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9681

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 7020305 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน