ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2-2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9683

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

5005102 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2-2556