homeรายวิชาการดำเนินงาน
person
รายวิชาการดำเนินงาน

ผู้สอน
นางสาว ถาวรินทร์ คงมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาการดำเนินงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9688

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การดำเนินงานภาคเรียนที่ 2/2556 นะจ๊ะ  อ.ถาวรินทร์  คงมณี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)