homemkt 412
person
mkt 412

ผู้สอน
อาจารย์ Aj.Taweeporn Naka
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
mkt 412

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9694

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แลกเปลี่ยนความรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)