homeการจัดการการตลาด
personperson_add
การจัดการการตลาด

ผู้สอน
person
นางสาว เสาวรัตน์ บุษรานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการการตลาด

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9698

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แลกเปลี่ยนเรียนรู็


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)