homeการจัดการการตลาด
personperson_add
การจัดการการตลาด

ผู้สอน
person
นางสาว เสาวรัตน์ บุษรานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการการตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9698

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู็


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)