homeเคมีทั่วไป
person
เคมีทั่วไป

ผู้สอน
นางสาว กิตติญา วรุตมพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีทั่วไป

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9715

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงสร้าง สมบัติ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของสสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)