homeเคมีทั่วไป
personperson_add
เคมีทั่วไป

ผู้สอน
นางสาว กิตติญา วรุตมพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9715

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้าง สมบัติ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของสสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)