ผู้สอน
นางสาว กิตติญา วรุตมพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เคมีทั่วไป


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9715

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้าง สมบัติ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของสสาร