เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HOT 102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรม และสภาพจิตใจของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันและการปรับตัวในสังคม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานบริการ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การผูกมิตรไมตรี และศึกษาสภาพจิตใจตามต้องการของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ การสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับลูกค้า