homeMGT421 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
person
MGT421 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว สุกัญญา ใจเย็น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
MGT421 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9727

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)