ผู้สอน
นาง มานิตา สองสี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย มานิตา สองสี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9729

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จะเป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนผู้เรียนเป็นสำคัญ