homeห้องนิเทศ ศน.เดียว
person
ห้องนิเทศ ศน.เดียว

ผู้สอน
นาง ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องนิเทศ ศน.เดียว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9736

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สำหรับครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)