ม.๕/๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชา พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นาย ถาวร ขึมภูเขียว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.๕/๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชา พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9739

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งเสริมการใช้งานตามที่เวปให้บริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.