homeม.๕/๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชา พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
personperson_add
ม.๕/๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชา พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.๕/๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชา พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9741

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามที่เวปให้บริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)