homeห้องเรียนพิมพ์สัมผัสไทย,อังกฤษ สำหรับผู้สนใจทั่วไป
personperson_add
ห้องเรียนพิมพ์สัมผัสไทย,อังกฤษ สำหรับผู้สนใจทั่วไป

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนพิมพ์สัมผัสไทย,อังกฤษ สำหรับผู้สนใจทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9742

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดสอน แนะนำ การพิมพ์สัมผัสไทยและอังกฤษ สำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)