นโยบาย แผน ก รุ่นที่ 20

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเด็กอนุบาล อยู่ที่ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา