นโยบาย แผน ก รุ่นที่ 20
ผู้สอน

นางสาว นิตยา อินทรภูมิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นโยบาย แผน ก รุ่นที่ 20

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9751

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเด็กอนุบาล อยู่ที่ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.