นโยบาย แผน ก รุ่นที่ 20

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเด็กอนุบาล อยู่ที่ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา