เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Digital Motion ภาพยนตร์ดิจิตอล มทร อีสาน ภาคเรียน 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีของภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอล ทั้งกระบวนการในการถ่ายทำ การตัดต่อ การปรับปรุงภาพ และการบีบอัดภาพ โดยศึกษาอุปกรณ์โปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนเทคโนโลยีและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องเกี่ยวกับ digital&analog, raster&vector, frame rates, frame size, data rates, keyframes, NTSC&PAL, quick time & video for windows, video capture, optimizing, compression etc.