ม.4/5
ผู้สอน

นางสาว อทิตญา หมั่นคง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.4/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9763

สถานศึกษา
โรงเรียนละแมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน


สบายเพราะเดินเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.