0601109 calculus1 for eng
ผู้สอน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
0601109 calculus1 for eng

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9775

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร เปิดเสริมภาคเรียนที่2/56


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.