การงานอาชีพฯ (IT) (ง 33101) ม.3/2

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพฯ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Video Presentation ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสำเร็จรูป