เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพฯ (IT) (ง 33101) ม.3/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพฯ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Video Presentation ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสำเร็จรูป