ผู้สอน
นาย ดลเดช พิทักษ์เขตต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โครงการ 2201-5001


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9788

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพฝาง


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผน นำเสนอผลงานโครงการดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปและนำเสนอผลงานโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.