ผู้สอน
นาย ชวลิต เฉี่ยหม่อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9791

สถานศึกษา

โรงเรียนคลองหินพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนคลองหินพิทยาคม