homeการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย
personperson_add
การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย

ผู้สอน
person
นาย ชวลิต เฉี่ยหม่อง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9792

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนคลองหินพิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)