homeศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2556)
personperson_add
ศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2556)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9796

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)