homeศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2556)
personperson_add
ศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2556)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 นาทีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท. 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2556)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9796

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)