การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator
ผู้สอน

นางสาว รุ่งทิวา รัตนิมิตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9797

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.