homeคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
person
คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
นาย อิมรอน แวมง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9798

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)