ผู้สอน
นาย อิมรอน แวมง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9798

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม