homehealth and physical education
person
health and physical education

ผู้สอน
นาย จิรศักดิ์ แดงเอียด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
health and physical education

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9801

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สุขศึกษาแลพละศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)