มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 4