มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 4