เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้เหตุผลทางคลินิก (Clinical Reasoning)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำนิยามของการใช้เหตุผลทางคลินิก  ประเภท  สถานการณ์ที่ถูกนำไปใช้ ตลอดจนข้อดี และข้อเสียของแต่ละประเภท