homeชมรมคลาสสิก สุพรรณ
person
ชมรมคลาสสิก สุพรรณ

ผู้สอน
ด.ช ธัญนพ สมอารมณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชมรมคลาสสิก สุพรรณ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9815

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

565+


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)