เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะการเรียนรู้ ม.4 ภาค 2-56

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  ดำเนินการสอนโดย  อ.ยูซูฟ  นิมะ