homeหลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
person
นางสาว กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
982

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ปัญหาเขียนโปรแกรมกระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ตรรกะกับเซตตรรกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การเขียนผังงานการเขียนรหัสเทียมการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)