เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ปัญหาเขียนโปรแกรมกระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ตรรกะกับเซตตรรกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การเขียนผังงานการเขียนรหัสเทียมการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก