homeหลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
982

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ปัญหาเขียนโปรแกรมกระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ตรรกะกับเซตตรรกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การเขียนผังงานการเขียนรหัสเทียมการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)