หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ผู้สอน
นางสาว กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา
982

สถานศึกษา
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ปัญหาเขียนโปรแกรมกระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ตรรกะกับเซตตรรกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การเขียนผังงานการเขียนรหัสเทียมการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books