คู่ขนานปลายพระยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น