homeคู่ขนานปลายพระยา
person
คู่ขนานปลายพระยา

ผู้สอน
นางสาว อารยา พันธ์เมธาฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คู่ขนานปลายพระยา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9824

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)