homeคู่ขนานปลายพระยา
personperson_add
คู่ขนานปลายพระยา

ผู้สอน
person
นางสาว อารยา พันธ์เมธาฤทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คู่ขนานปลายพระยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9824

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)