homeยานยนต์ 2,ไฟฟ้ากำลัง 2
personperson_add
ยานยนต์ 2,ไฟฟ้ากำลัง 2

ผู้สอน
person
นางสาว อารยา พันธ์เมธาฤทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ยานยนต์ 2,ไฟฟ้ากำลัง 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9828

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษา ไม่จำเพาะอยู่ในเฉพาะห้องเรียน เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)