homeยานยนต์ 2,ไฟฟ้ากำลัง 2
person
ยานยนต์ 2,ไฟฟ้ากำลัง 2

ผู้สอน
นางสาว อารยา พันธ์เมธาฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ยานยนต์ 2,ไฟฟ้ากำลัง 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9828

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การศึกษา ไม่จำเพาะอยู่ในเฉพาะห้องเรียน เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)