homecom1,hotel1,food1
person
com1,hotel1,food1

ผู้สอน
นางสาว อารยา พันธ์เมธาฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
com1,hotel1,food1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9829

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้ ที่ไม่มีวันสิ้นสุด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)