homeSpeaking and Personality Development
person
Speaking and Personality Development

ผู้สอน
Mr Khanchai Wongchana
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Speaking and Personality Development

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9837

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)