การวางแผนรณรงค์การโฆษณา
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนรณรงค์การโฆษณา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9841

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาบังคับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.