อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้
ผู้สอน

นางสาว กนกพร ริยาพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9844

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หมายถึง อัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.