homeอัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้
person
อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

ผู้สอน
นางสาว กนกพร ริยาพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9844

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หมายถึง อัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)