homeสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3
personperson_add
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3

ผู้สอน
นางสาว รัชนก นพเช้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9846

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เรื่อง สมการเชิงเส้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)