homeเลขยกกำลัง ม.1
personperson_add
เลขยกกำลัง ม.1

ผู้สอน
นางสาว วารุณี ลักษณจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เลขยกกำลัง ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9849

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)