เลขยกกำลัง ม.1
ผู้สอน

นางสาว วารุณี ลักษณจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เลขยกกำลัง ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9849

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.