homeการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
personperson_add
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

ผู้สอน
นาย วัชระ วัธนารวี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9859

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)