การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง