homeResearch Management and Academic Services 2556
person
Research Management and Academic Services 2556

ผู้สอน
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
Research Management and Academic Services 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9861

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Research Management and Academic Services 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)