กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟฟฟฟฟ