ผู้สอน
นาย แวฮารง อารง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
987

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41


คำอธิบายชั้นเรียน

ป.6